Avs Tarım
KALİTE
Fabrikamızda buğday ve un laboratuarı olmak üzere 2 laboratuar bulunmaktadır. Üretime girecek buğdaylar ile üretilen ürünleri standardını sağlamak amacıyla mamül unlar yılın 365 günü saat başı kontrol edilir.
Avs Tarım
Buğday Laboratuarı / Un Laboratuarı

- Haşere Kontrolü
- Buğday Sınıf ve Cinsinin Belirlenmesi
- Fallıng Number ( Düşme Sayısı )
- Gluten – Index
- Hektolitre
- Protein Tayini
- Renk Analizi
- Rutubet Tayini
- Sedimantasyon
- Süneli Dane Miktari
- Yabancı Madde Miktarı
- Zayıf - Kırık Dane Miktarı
-Alveo- Consistograph Analizi
-Elek Analizleri
-Extensograph Analizi
-Fallıng Number ( Düşme Sayısı ) Analizi
-Farinograph Analizi
-Gluten – Index Tayini
-Kül Tayini
-Nişasta Zedelenmesi Tayini
-Protein Tayini
-Renk Tayini ( Pekar Testi )
-Rutubet Tayini
-Sedimantasyon Tayini